Zapytanie ofertowe

Informacje o kliencie

Firma

Adres

Imię i nazwisko

Telefon

Fax

E-mail

Parametry techniczne pracy

Rodzaj surowca oraz grubość

Nazwa produktu pakowanego

Folia

Torby

Szerokość użytku (torby) w mm

Powtarzalność użytku - wysokość torby w mm

Jeżeli wpuki to jakie głębokie (dotyczy toreb)

Ilość kolorów

Nakład do druku (sztuki, kilogramy)

Dane organizacyjne

Oczekiwany termin odpowiedzi

Spodziewany termin druku i dostawy

Inne uwagi

stat4u