Polityka jakości

QUICK SP. z o.o.

"Czas to pieniądz - szybka reakcja naszą domeną!"

Nadrzędnym celem działalności naszej firmy jest uzyskanie pełnego zadowolenia Klientów poprzez ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości oferowanych opakowań z tworzyw sztucznych.

Osiągniemy to stosując następujące założenia:

  • Wdrożenie oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000.
  • Szybką reakcję na potrzeby Klientów.
  • Spełnianie wymagań Klientów na wszystkich płaszczyznach współpracy.
  • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i szkolenie pracowników, którzy stanowią dla firmy podstawową wartość.
  • Partnerską współpracę ze sprawdzonymi dostawcami.
  • Przestrzeganie Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej przy produkcji opakowań przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
  • Odpowiedzialność wszystkich pracowników za jakość oferowanych produktów i usług poprzez samokontrolę i odpowiedzialność za wykonaną pracę.

Zapewnienie środków, oraz pełne zaangażowanie właścicieli i pracowników w realizację powyższych celów pozwoli firmie QUICK na szybki rozwój i zaufanie Klientów, co jest gwarancją sukcesu rynkowego każdej firmy.

Zarząd

Dzięcioły, Wrzesień 2006.

powrót

stat4u